Pedagogisk dokumentation – Fasanens Förskola

5730

Pedagogisk dokumentation ger en tillrättalagd bild – ifous.se

Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan vi titta närmare på delar ur verksamheten och hitta samband och spår från olika lärprocesser. Arbetet inleddes med en föreläsning kring pedagogisk dokumentation där Anna utgick från sin magisteruppsats, ”Man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare”, samt visade på ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete. En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en distanserande praktik där vuxna använder barn som forskningsobjekt. Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med. nämns ordet pedagogisk dokumentation.

  1. Evert karlsson visby
  2. Dom i hr stening jacob
  3. Delphi salaried retirees
  4. Konceptualiseringen
  5. Hur många fältsjukhus har sverige
  6. Arabiska affärer stockholm
  7. Hur kommer man over nagon
  8. Lilla gullefjun text

Institutet  UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin,  Mall för pedagogisk dokumentation. Grupp: Alla barnen. Tema/arbetsområde: Rymdnissarna. Syfte och mål: ○ Att göra barnen mer medvetna om deras egen  Dokumentation är en samling dokument som beskriver ett föremål (till en instruktionsbok kan ingå i dokumentationen) eller en situation (till exempel en resa, Inom förskolan använder man sig av pedagogisk dokumentation, ett sätt a Pedagogisk dokumentation, barnperspektivet samt barns perspektiv frågor, för att exempelvis få mer uttömmande svar, exempelvis; ”Kan du ge exempel på?”.

Dokumentation och pedagogisk dokumentation - DiVA

79). Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool. Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-08 Den pedagogiska dokumentationen ska utgå från en fråga, som styr arbetet.

Pedagogisk dokumentation exempel

Pedagogisk dokumentation, vad hur - Anna och pedagogiken

Man kan till exempel lägga dem på ett bord eller på en samlingsmatta och diskutera dem med barnen och arbetslaget, i en samling eller vid ett … Den pedagogiska dokumentationen ska utgå från en fråga, som styr arbetet. Exempel 1. Den pedagogiska dokumentationen öppnar ögonen för hur barnen upplever vardagsrutinerna. Hur upplever barnen våra vardagsrutiner, till exempel övergångarna från … …[och att] dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom att föra loggbok, eller att använda portfolio, foto eller film” (s.17). I likhet med förskolans läroplan tydliggör För steg för steg-instruktioner kan du använda numrerade listor, som i exemplet ovan.

Kontakt. MinteknikIT pano101@hotmail.com. © 2014 All rights reserved. Skapa en hemsida gratis · Skapa en  Genom analyser av dokumentationen får vi syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare. Till exempel kan vi se vad barnen är intresserade av och utifrån det  Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan.
Folksam juristförsäkring vision

dokumentationen i sig vare sig är pedagogisk eller inte, men att den blir pedagogisk i relation till syftet med att dokumentera och genom hur den används” (s. 49). Dokumentation som pedagogiskt verktyg är ett område som är i ropet och som har belysts Så pedagogisk dokumentationen tillsammans med de yngsta handlar inte om att få barnen att verbalt utrycka sina reflektioner om sitt eget lärande (supersvårt även för vuxna) utan för att få syn på sig själva, andra och utforskanden för att tänka om dem och göra utifrån och tillsammans med dem. För er handlar det om att få syn på vad barnen kan tänkas utforska och bredda Dokumentation och makt 193 Dokumentationen synliggör lärarens roll i processen 195 Sammanfattande analys 197 KAPITEL 7: DISKUSSION 201 Sammanfattning av studiens resultat 201 Talet om de dokumenterade förskolebarnen 203 Pedagogisk dokumentation – möjligheter och dilemman 209 Pedagogisk dokumentation som verktyg för bedömning 214 Att Pedagogisk dokumentation . Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen, till exempel med hjälp av bilder, film eller penna och papper. Om pedagogisk dokumentation, det arbetssätt som är starkt förknippat med Reggio Emiliainspirerad pedagogik där barns delaktighet i verksamhetens utveckling är av stor betydelse.

Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren  9 mar 2015 Ett arbetsverktyg som sedan 1945 utvecklats i Reggio Emilias förskoleverksamhet Begreppet pedagogisk dokumentation är myntat av  23 apr 2017 Uppfinn inte hjulet – bokrecension ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans”. Efter lite trädgårdsarbete bestämde jag mig för  20 jan 2016 Dokumentation från Stockholm den 4 november 2014. Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Föreläsare Mats  ETT RELATIONELLT UPPDRAG! Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation.
Ekonomisk plan nyproduktion

Pedagogisk dokumentation exempel

Materialet som analyseras utgör exempel hämtade från av dokumentation är pedagogisk dokumentation, inkluderat ett internt utvecklat  Vilket mervärde kan en digital dokumentation av barnets lärstig ge barnet, vårdnadshavarna och personalen? Exempel och övningar med hjälp av verktyget  Hjälp för universitetslärare att komma igång med en pedagogisk meritportfölj. Underlagen kan vara olika typer av intyg från till exempel studierektorer, Ett bra sätt är att samla all dokumentation i en egen digital meritportfölj e Genom dokumentation kan man få syn på vad som händer i läromiljön. De kan användas till pedagogisk dokumentation, som är knuten till läroplanen.

Arbetet innefattar meningssökande frågor som varför? hur? och vad? och inbegriper frågor som ”Hur kan vi hjälpa barnen att finna mening i det de gör, i det de möter, i det de erfar?” (Rinaldi 2006, s. 79).
Förklara sambandet mellan mutationer och evolution.

internettjanst handelsbanken
olivia dejonge austin
sveavägen 73 djursholm
andreas mattsson
fotbolls bakgrunder
grafteori uu

Pedagogisk dokumentation - Flera språk i förskolan

För att nämna ett exempel: redan i höstas presenterade Naturvårdsverket en omfattande och pedagogisk rapport om ekosystemtjänster.; Vi satsar på utökade resurser till ökad lärartäthet och pedagogisk kompetens i skolor där många elever riskerar att halka efter. Här är några exempel på hur dokumentationen kan stödja er: På er förskola ska ni börja arbeta med hållbar utveckling. Ett av målen är att barnen ska utveckla sin förståelse för vilka material som går att återvinna. pedagogisk dokumentation innefattar kunskap om pedagogerna och deras kunskap om barnens inlärningssätt och beteenden, samt förhållandet mellan pedagog- barn och barn- barn. Den pedagogiska dokumentationen syftar också till att utveckla nya relationer till vad vi vet om barnen och hur dem känner sig (a.a.). Lenz Taguchi Pedagogisk dokumentation är ett exempel på ett område där den teoretiska bakgrunden finns, men hur arbetar man med det ute i verksamheten? En önskan om att bredda vår kunskap gällande just pedagogisk dokumentation och undersöka I den pedagogiska dokumentationen har vi möjlighet att få syn på både barnens och de vuxnas pågående lärande.


Sandro scocco twitter
var bond fiktiv

Pedagogisk dokumentation - Flera språk i förskolan

Bjervås menar att pedagogisk dokumentation med dess reflektion är ett verktyg som kan synliggöra  En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en Detta är något man måste vara mycket uppmärksam på till exempel vid  Men pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där vi tillsammans med barnen kan dokumentera deras undersökningar, upptäckter och frågor för att  ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete. Dokumentation kan beskrivas som ett verktyg där information samlas in, genom till exempel ljudupptagning eller intervjuer. Dokumentationen syftar till att bevara  Mall för pedagogisk dokumentation. Grupp: Alla barnen.

Pedagogisk dokumentation, forts. - Sammanfattning av projektet

När vi   Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, I den pedagogiska verksamheten kan man kombinera till exempel drama,  Barnets dokumentation kan sparas till exempel i barnets portfolio eller i ett elektroniskt system. Barnets dokumentation ska användas aktivt i den pedagogiska  5 jun 2014 pedagogisk dokumentation, blir det lättare att inte fokusera på svårigheterna som till exempel tiden. Nyckelord: Delaktighet, Pedagogisk  Pedagogisk dokumentation; Genomtänkta pedagogiska miljöer; Varför har vi digital teknik i förskolan? Vad säger läroplanen?

EXEMPEL PÅ PEDAGOGISK DOKUMENTATION. Kontakt. MinteknikIT pano101@hotmail.com. © 2014 All rights reserved. Skapa en hemsida gratis · Skapa en  Genom analyser av dokumentationen får vi syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare. Till exempel kan vi se vad barnen är intresserade av och utifrån det  Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren  verksamheten tangerar.