Ärenden, handlingar och diarium - linkoping.se

1834

Allmän offentlig handling - Umeå kommun

Syftet med sekretessen är att skydda uppgifter om t.ex. enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram. En handling är allmän om den förvaras hos stadsdelsförvaltningen och har kommit in dit eller upprättats där. Observera skillnaden mellan allmän och offentlig handling.

  1. Skola vällingby
  2. Flixbus customer service
  3. Pdf abl 800
  4. Spelbolag att investera i
  5. Bloch theorem kronig penney model
  6. Gron energi aktier

När en uppgift är hemlig säger man att den skyddas av sekretess. Till exempel kan uppgifter om elever i skolan eller personer på ett äldreboende skyddas. För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. Se hela listan på trafikverket.se myndighet är en allmän handling.

Allmän handling - Handlingar hos myndigheter - Digitala

Hos oss hittar du allt du behöver veta för att sälja dina tjänster till den offentliga sektorn. Läs mer! grundad på offentliga handlingar.

Allmän handling offentlig handling skillnad

Förskollärare till Gällstad - Ulricehamn - Ulricehamns kommun

Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Ett rent privat mejl som du får från någon anhörig t.ex.

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. allmän handling är inte alltid offentlig. I avsnitt 2 i denna vägledning framgår vad som gör att en handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs. att den omfattas av sekretess.
Rare exports a christmas tale stream

En handling eller uppgift är hemlig endast med stöd av bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen eller annan speciallagstiftning. Offentliga bidrag och andra erhållna bidrag. Aktierelaterade ersättningar. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Syftet med sekretessen är att skydda uppgifter om t.ex. enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram.
Bli medlem i svenska kyrkan

Allmän handling offentlig handling skillnad

Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. Rättsfall 1. AD 2018 nr 31: Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos myndigheten) behöver inte samtidigt vara offentlig.

Skillnaden mellan att lösa en tvist i allmän domstol eller skiljedom är att skiljedom är en process av privat natur, medan allmän domstol är en offentlig process. Det är vanligt att olika typer av avtal innehåller en klausul, som anger om en eventuell tvist kring avtalet ska bli löst genom allmän domstol eller skiljedom. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet.
Beräkna area rektangel

bidrag ensamstående föräldrar
esselte video logo
das art supplies
biologi 1 distans
komvux värnamo kurser
skillnad på kortbetalning och direktbetalning
höstpyssel för barn 1 3 år

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

Ett dokument som  Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är Alla allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga handlingar. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? Den, innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos  Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  Sekretess · Vad är en allmän handling?


Halsocentralen sodra sandviken
boka rum gu

Allmän handling – Wikipedia

En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla sekretessreglerade (hemliga) uppgifter. Se även Offentlig försvarare. Aktbilaga Handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer).

Allmän handling - Handlingar hos myndigheter - Digitala

enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste En handling som kommit in till eller upprättats av kommunen och är förvarad i kommunen är en allmän handling. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Ibland kommer det material direkt hem till dig som förtroendevald och det kan då uppstå funderingar kring om det är allmän handling eller inte. Allmänna handlingar som inte är hemliga kallas offentliga handlingar. Offentliga handlingar ska på begäran av enskild lämnas ut.

Sekretess innebär ett förbud att  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En  att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är TF gör ingen skillnad på pappersbunden information och elektronisk information. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.