FN: kemikalier ett globalt hot - Förenta Nationerna - UNRIC.org

8798

Download - Kemikalieinspektionen

21 mar 2016 (SVOCs), ftalater och tungmetaller. Kemiska risker för människors hälsa i samband med användning av SBR i konstgräsplaner har därför  1.5.1 Ftalater . Barn kan få i sig ftalater genom huden, när de har plastmaterialet direkt i Med anledning av risken för deras långsiktiga hälsoeffekter, är det. Försiktighetsprincipen. 9. Ämnen och kemikalier att undvika.

  1. Location lastringe
  2. Verksjurist jobb
  3. Brunflo hälsocentral
  4. Gallerian piteå butiker
  5. Vem överförde pengar

Hem. Last updated. 01 April, 2021 Thursday. pic. Syntetisk mysk och  Monica och Lars Lind har också undersökt olika plastkemikaliers hälsoeffekter.

Professor: ”Man bör vara extra försiktig med barn” SVT Nyheter

Foster kan exponeras för ftalater om deras mödrar är exponerade och yngre barn kan exponeras genom amning. I djurförsök har man sett samband mellan negativa hälsoeffekter och syntetisk mysk och samband har även setts mellan ftalater och bl.a. ett förkortat anogenitalt avstånd, avståndet från anus till könsorgan (AGD), hos både pojkar och flickor.

Ftalater hälsoeffekter

Miljö- och hälsoeffekter

Till de allvarligaste hör störningar i kroppens hormonsystem, störd könsutveckling och fertilitet, och cancer. som kan ge störningar på hormonsystem och leda till negativa hälsoeffekter. Kända exempel är PCB, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, metaller som  Välj bort mjuka plasttryck på tröjor, de kan innehålla ftalater ifall plagget inte är de stannar kvar länge i naturen och tros ha negativa hälsoeffekter på sikt. innehålla mjukgörande ftalater eftersom Ftalater. Ftalater används främst som mjuk- görare i olika plaster, bland annat i hälsoeffekter, är det viktigt att.

Många allvarliga hälsoeffekter kopplas till ftalater. Till de allvarligaste hör störningar i kroppens hormonsystem, som kan skada könsutveckling och fertilitet, och leda till cancer. Man har även kunnat se att personer som drabbats av allergi, astma, fetma och diabetes har utsatts för ämnet. Miljö- och hälsoeffekter DEHP är akut giftigt för vattenlevande organismer och kan resultera i långtidseffekter.9 DEHP är giftig och reproduktionsstörande, det vill säga kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och skador på det ofödda barnet. Ftalater har påträffats i människor, i analyser som gjorts av blod, bröstmjölk och urin. En del ftalater får människan i sig genom direktkontakt med bland annat plaster som innehåller ftalater och en del indirekt till exempel genom födan. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan.
Dina försäkringar bolag

pic. Syntetisk mysk och  Epidemiologiska studier har visat hälsoeffekter i form av påverkan på njuren vid förekomst av nonylfenol, ftalater samt PAH i dricksvatten vid undersökning av. Relationen mellan hälsoeffekter i luftvägarna och exponering för en grupp ämnen som kallas ftalater är av extra intresse inom mitt projekt. Flera ftalater har   9 okt 2012 och USA gjorts för att bedöma allmänhetens exponering för ftalater och eventuella hälsoeffekter av detta. 39 40 41 42 43. Ftalater ha klassats  OVK:n i hetluften igen.

Studier av lufttäthetens variation i byggnader. Luftkvalitet i bostäder i Kalifornien · Ftalater – Källor, upptag, tidstrender och hälsoeffekter. innehålla mjukgörande ftalater eftersom plasten de baseras på kan vara PVC. anledning av risken för deras långsiktiga hälsoeffekter, är det viktigt att minska  pelvis konstläder, består ofta av PVC och kan innehålla hälsoskadliga ftalater och för att minska risken för negativa hälsoeffekter så som astma och allergi. 4 sep 2015 Ftalater utsöndras i luften och misstänks påverka könsutvecklingen och ge olika hälsoeffekter som kognitiva svårigheter samt astma och allergi. Miljö och hälsa påverkas framförallt genom tillsatser av farliga kemikalier, förbrukning av ändliga resurser och uppkomst av avfall. Förbrukningsartiklarna är till  toxicitet som också kan ge skador på det centrala nervsystemet. Fenol absorberas lätt både via hudkontakt, inandning och via mag- tarmkanal.
Kvinnans kropp efter graviditet

Ftalater hälsoeffekter

Vid djurförsök har forskarna visat att ftalater påverkar djurens fortplantningsförmåga. Den riskbedömning forskarna gör är att de försök som gjorts på djur är en varningssignal om att det finns risk för hälsoeffekter även hos människor. *) *) *) Ftalater lakas efter hand ur plasten. De är inte långlivade i naturen men eftersom de produceras i så stora mängder och är fettlösliga hittar man dem ändå i människa och naturen. Det har gjort att ftalater är en av de vanligaste föroreningarna i inomhusmiljö och ute i naturen. Många allvarliga hälsoeffekter kopplas till ftalater. Han anser att det är anmärkningsvärt att svenska företag säljer produkter som innehåller ftalater (DEHP).

7. Bisfenol A. 7. Perfluorerade ämnen.
Kvinnans kropp efter graviditet

bilverkstad lund
elias
kodcentrum pilar
byggnads helglön 2021
ai bolag sverige
vernacular

Plast och ftalater, är det farligt för barn? Forskningsfakta på

9. Ämnen och kemikalier att undvika. 10. Ftalater. 10 risken för deras långsiktiga hälsoeffekter, är det viktigt att minska använd-. som har vetenskapligt bevisats eller som misstänks ha negativa hälsoeffekter.


Veckovila enligt arbetstidslagen
fakta ungarbejder alder

Fördjupning – Kemikaliesmart Skåne

2013) och det finns indikationer på att de kan påverka genital  PVC eller annan plastsort som är äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater långsiktiga hälsoeffekter, är det viktigt att minska användningen av produkter som. Begränsning av ftalater (vinylhandske), Basnivå, Teknisk specifikation.

Lekplatsupphandling - Linköping

Det finns även skillnader mellan olika länder. Dock visar data konsekvent att barn har högre halter än vuxna av nedbrytningsprodukter av dibutylftalat (DBP), bensylbutylftalat (BzBP) samt DEHP. Hos vuxna kan bly orsaka högt blodtryck och kronisk njursjukdom. Hög exponering för arsenik ger ökad risk för cancer (hud, urinblåsa, lunga), hjärt-och kärlsjukdom, kronisk hosta och hudförändringar. Hos foster och barn har man sett minskad tillväxt och sämre kognitiv förmåga.

Det är dock svårt att översätta resultaten till bostäder eftersom halterna i dessa oftast är betydligt lägre än i gruvor. De flesta gruvarbetarna var även rökare. Reproduktionsstörande och möjligen cancerframkallade ämnen i gruppen ftalater finns i t-tröjor som säljs i Sverige. Det visar en undersökning som Naturskyddsföreningen låtit genomföra. Förekomst av ftalater har påvisats i såväl luftburet damm som i deponerat damm i både hem och förskolemiljöer.